I. Postanowienia ogólne

 

  • Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupu towarów w sklepie internetowym naturalne-wedliny.pl
  • Złożenie przez klienta zamówienia na naturalne-wedliny.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania tychże zasad
  • Sklep naturalne-wedliny.pl prowadzony jest przez: Firma Handlowo-usługowa "Alf" Sudoł Mariusz, ul. Rozjazdowa 5/6, 11-130 Orneta, NIP: 5821429480, REGON: 280413883

 

II. Zakupy w naturalne-wedliny.pl

 

1. Działalność
Firma Handlowo-usługowa "Alf" Sudoł Mariusz prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składać można przez stronę internetową naturalne-wedliny.pl.

2. Obszar działania
naturalne-wedliny.pl daje możliwość realizowania zamówień na terenie całej Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.


3. Ceny
Ceny towarów oraz koszty dostawy uwidocznione na stronie internetowej naturalne-wedliny.pl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

4. Oferta handlowa
Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez naturalne-wedliny.pl do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie Oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.

5. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca
Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.

6. Dostawa i koszty dostawy
Produkty oferowane na stronie naturalne-wedliny.pl dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Koszt wysyłki kurierem uzależniony jest od wysokości zamówienia i wynosi: 19 zł brutto w przypadku zamówień o wartości między 1 zł brutto a 249.99 zł brutto; 0 zł brutto w przypadku zamówień o wartości powyżej 250 zł brutto na terenie całej Polski(w cenie wliczone jest opakowanie). Istnieje możliwość wysyłki „pobraniowej”-  płatność kurierowi przy odbiorze towaru, co wiąże się z dopłatą 6zł do całości zamówienia bez względu na kwotę zamówienia.  Ceny brutto wraz z opakowaniem znajdują się w zakładce "koszty dostawy".

 

 

III. ZAMÓWIENIE KLIENTA


1. Składanie i akceptacja zamówienia
Zamówienie składa się wybierając z asortymentu znajdującego się na stronie internetowej naturalne-wedliny.pl. Po dodaniu produktów do koszyka, akceptacja zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Potwierdź zamówienie". Realizacja zamówienia możliwa jest po wcześniejszej rejestracji Klienta na stronie naturalne-wedliny.pl. Rejestracja wymaga podania danych osobowych, adresu, numeru telefonicznego oraz adresu e-mailowego.

2. Potwierdzenie i realizacja zamówienia
Przyjęcie zamówienia Klienta zostaje potwierdzone drogą elektroniczną poprzez wysłanie Zamawiającemu wiadomości e-mailowej. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w żądanym terminie lub w przypadku braków w asortymencie Klient zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie.


3. Dni wolne
naturalne-wedliny.pl nie realizuje zamówień w niedziele i dni świąteczne. naturalne-wedliny.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu.


4. Odmowa realizacji zamówień
naturalne-wedliny.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
a) Przy wyborze opcji dostawy za pobraniem istnieją wyraźne trudności z ustaleniem tożsamości osoby składającej zamówienie
b) Przy wyborze opcji dostawy za pobraniem  zamówienia nie udało się potwierdzić.


IV. PŁATNOŚCI


1. Sposoby płatności.
Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:
a) kartą płatniczą poprzez przelwy24;
b) przelewem w czasie rzeczywistym poprzez przelewy24;
c) tradycyjnym przelewem na konto firmy nr 97 1940 1076 3117 2884 0000 0000
d) gotówką przy odbiorze

2. Rozliczanie niedopłat lub nadpłat
naturalne-wedliny.pl oferuje do sprzedaży produkty w większości niedzielone i o zmiennej wadze (niepaczkowane, świeżo przygotowane przed dostawą).  Wskazane przez Klienta podczas zakupów wagi tych produktów są wagami orientacyjnymi, a pracownicy naturalne-wedliny.pl dołożą wszelkich starań aby finalne wagi zamówionych artykułów były maksymalnie zbliżone do tych orientacyjnych. Jeśli finalna waga paczki będzie większa lub mniejsza o więcej niż 10% od zamówienia, Klient ma prawo odstąpienia od umowy. Zarówno ilości produktu, jak i jego cena są uwidocznione na paragonie lub fakturze VAT dołączonej do zamówienia. Klient zamawiając produkt o zmiennej wadze akceptuje jego ostateczną cenę, która jest ceną zakupu na stronie naturalne-wedliny.pl.


3. Faktura
a) Do zamówienia dołączana jest faktura VAT lub paragon potwierdzenie dokonania zakupów, obejmujące dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia Firma Handlowo-usługowa "Alf" Sudoł Mariusz do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
b) Aby otrzymać fakturę VAT, Zamawiający zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym nazwę firmy oraz NIP.

 

4. Przeniesienie własności

a.) W przypadku przelewu bądź płatności przelewy24 towar staje się własnością kupującego z chwilą odbioru towaru od naturalne-wedliny.pl przez kuriera.

b.) W przypadku płatności " za pobraniem" towar staje się własnością kupującego z chwilą zapłaty za przesyłkę kurierowi.

 


VI. REKLAMACJE I ZWROTY


a) W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru, ewentualnie obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, nie później niż w terminie 3 dni od dostarczenia zamówienia. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z naturalne-wedliny.pl mailowo lub telefonicznie.
b) Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
c) Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Klienta bądź konto karty bankowej z którego płatność została dokonana .
d) naturalne-wedliny.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
e) Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej naturalne-wedliny.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji
Klient korzystający z usług naturalne-wedliny.pl ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. naturalne-wedliny.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

2. Dostarczenie wiadomości e-mail
naturalne-wedliny.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, które jest spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

3. Refundacje
W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu naturalne-wedliny.pl dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane mailowo przez Klienta.

4. Dane osobowe
a) Rejestrując się w serwisie naturalne-wedliny.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Firma Handlowo-usługowa "Alf" Sudoł Mariusz jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz komunikacji z Klientem.
b) Administratorem Danych OsobowychFirma Handlowo-usługowa "Alf" Sudoł Mariusz Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
c) Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania.
d) W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Klient może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej naturalne-wedliny.pl po uprzednim zalogowaniu się. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta e-mail podanego w procesie rejestracji. naturalne-wedliny.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania.
e) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta oraz dotyczących technicznych zmian na jego koncie